Nõmme house

Beautiful old Fachtwerk style private house at Nõmme, Tallinn, Estonia. Built at 1923.
Owner Wilhelm Petersen was Tallinna Reaalkool (then Petri-Realschule zu Reval) director at 1890-1915. He had wonderful collection butterflies (more than 70 000 pcs) what he sold to young Estonian Republic.

We don't know anything about architect, who made project, but same time when he was director of school was learning there many boys who lately did come famous architects - Jaques Rosenbaum (1986), Ernst Boustedt (1897), Arved Eichhorn and Karl Burman(1899), Eugen Habermann and Ernst Kühnert (1902).

After 1940 it was nationalized and whole made divided to flats. 

Ajalugu

11. novembril 1913 kinnistati Jälgimäe mõisast eraldatud kinnistule number 1945 uueks omanikuks Wilhelm Petersen (mõnedes dokumentides ka Vilhelm Peterson). Kinnistu suurus 1107 ruutsülda. Krundi aadressiks on märgitud Nurme 18.

W.Petersen oli Tallinna Reaalkooli (tolleaegse Petri-Realschule zu Reval) koolidirektori aastatel 1890-1915. Seejärel töötas ta 2 aastat Toomkooli direktorina ning jäi pensionile. Arvatavasti seejärel hakkas vanahärra pidama Nõmmele kolimise plaani.

Maja ehitamine sai võimalikuks kui 1923. aastal müüs Wilhelm Petersen Eesti riigile oma elutööna valminud liblikate kollektsiooni, mille riik andis üle Tartu Ülikoolile. Kogu koosnes müügihetkel ca 70 000 isendist (sellel ajal oli tegemist lausa ühe maailma suurima liblikakoguga), ning selle eest sai W.Petersen 1 200 000 marka. Petersen ise rääkis aga Rahvalehele, et see hind ei vastanud tegelikult sugugi tõelisele väärtusele, mis seesugune kogu omab teadusmaailmas. Tema sõnul oleks Ameerikasse müües olnud hind kümme korda suurem. Kuid kuna suurem osa kollektsiooni liblikatest on püütud Eestist ning Eesti on Peterseni kodumaa, siis soovis ta, et kogu tervikuna Eestisse jääks (Rahvaleht, 7.12.1923).

Müügist saadud raha eest ehitas Petersen endale vanaduspäevadeks Nõmmele Nurme tänavale uhke maja. Valmimisaastaks on inventeerimisdokumentides märgitud 1926.

Hoonest ei ole säilinud orginaaljooniseid. Hoone hindamisel tuleks siiski arvestada, et direktor Peterseni ajal lõpetasid Reaalkooli paljud tuntud arhitektid – Jaques Rosenbaum (1986), Ernst Boustedt (1897), Arved Eichhorn ja Karl Burman(1899), Eugen Habermann ja Ernst Kühnert (1902) – ning arvestades Reaalkooli tugevat korporatiivset vaimu on siiski väga tõenäoline, et hoone projekt telliti kunagiselt kooliõpilaselt.

25.03.1930 a. Rahvaleht kirjutab „ Nõmmel, Nurme tänaval nr. 18 asub ilus, suursugune villa. Tihe, roheline männimets ümber, nagu kõigil Nõmme majadel. Selles willas elab vana hallipäine magister Wilhelm Petersen – üle maailma tuntud ja lugupeetud teadusemees, kes pühendanud oma elu – liblikatele.“

Wilhelm Konstantin Fromhold Petersen oli baltisaksa entomoloog-liblikateadlane ja pedagoog, aastatel 1890-1915 Tallinna Reaalkooli (tolleaegse Petri-Realschule zu Reval) direktor.

Wilhelm Petersen lõpetas 1874. aastal Pärnu Gümnaasiumi ning suundus õppima Tartu Ülikooli. Seal õppis ta aastatel 1874-1881 zooloogiat ja omandas aastal 1884 kandidaadikraadi ning 1887 aastal magistrikraadi (Sahhovskaja 2005).

Wilhelm Peterseni abikaasa Bertha Adele Stillmark sündis 10. detsembril 1858. aastal Tartus ning suri 2. novembril 1937 Nõmmel. Ta oli pianist ning klaveriõpetaja. Teada on, et ta käis kunagi Peterburis kontserte andmas ja õukonnas esinemas.

Wilhelm Petersen uuris eelkõige liblikaliste morfoloogiat, levikut ja süstemaatikat. Kuid tööd liblikate anatoomia valdkonnas olid need, mis tõid talle rahvusvahelise tuntuse.

Vanahärra suri 3 veebruaril 1933 aastal Nõmme rongis südamerabandusse, olles teel koju.

Arhiivimaterjalidest ei selgu hoone ehitusprojekti koostanud arhitekti ega ehitaja kohta andmeid. Vahverkstiil ja seos Reaalkooli lõpetanud arhitektidega annab alust põnevateks oletusteks, kuid kahjuks mitte enamat.