Services / Teenused

Projektide koostamine. 

Korterelamu
Uue hoone projekteerimine
Olemasoleva hoone rekonstrueerimine (soojapidavuse parandamine, fassaadi uuendamine)
Ümberehituste seadustamine 
Olemasoleva hoone laiendus 
Ajaloolised uuringud (maja ajalugu, algne projekt, värviuuringud) 
Arhitektuuriajaloolised eritingimused. 
Ehitusteatise või ehitusloa taotlemine.
Konsultatsioonid.

Koostöös partneritega 

 • vee- ja kanalisatsiooni projekt 
 • elektri projekt 
 • side projekt
 • Kütte projekt 
 • Ventilatsiooni projekt 
 • Olemasolevate konstruktsioonide hindamine
 • Ehituskonstruktsioonide projekteerimine
 • Tuleohutuse hinnang olemasolevatele kandekonstruktsioonidele. (Vastavalt EVS 812-7:2008 nõuetele)


Eramu 
Uue hoone projekteerimine 
Olemasoleva hoone rekonstrueerimine (soojapidavuse parandamine, välimuse uuendamine)
Ümberehituste seadustamine
Olemasoleva hoone laiendus 
Ajaloolised uuringud (maja ajalugu, algne projekt, värviuuringud) 
Arhitektuuriajaloolised eritingimused. 
Ehitusteatise või ehitusloa taotlemine.
Konsultatsioonid.

Koostöös partneritega

 • vee- ja kanalisatsiooni projekt
 • elektri projekt
 • side projekt
 • Kütte projekt
 • Ventilatsiooni projekt
 • Olemasolevate konstruktsioonide hindamine

Olemasolevate inventariseerimisjooniste sisestamine autocad programmi.
Küsi hinda.